Đổi Thẻ Cào

MUATHEGIATOT.COM : Hệ Thống Đổi Thẻ Cào Thành Tiền Mặt Lớn Nhất Việt Nam
► Đổi thẻ cào tự động, không lo bị nuốt thẻ, trả kết quả sau 5 giây
► Chiết khấu đổi thẻ tốt nhất thị trường, hỗ trợ tích hợp thanh toán API thẻ cào zalo 0962396666
► Hỗ trợ rút tiền gạch thẻ về ATM, ví điện tử momo, thesieure, zalopay miễn phí tự động 100% Tại Đây
► Lịch sử đổi thẻ cào Xem Ngay, Hướng dẫn cách đổi thẻ cào

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Đối Tác (SL 30M) 9.5% 14.5% 15% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 13.5% 14%
Thành viên 10% 15% 15.5% 15% 15% 15% 15% 14% 14.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Đối Tác (SL 30M) 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 11%
Thành viên 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 11.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Đối Tác (SL 30M) 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 15.5% 14.5% 14% 13%
Thành viên 17% 17% 17% 17% 16% 15% 14.5% 13.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Đối Tác (SL 30M) 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 17.5%
Thành viên 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 18%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Đối Tác (SL 30M) 9.5% 9.5% 13.5% 9.5% 9.5% 9.5% 13.5% 9.5% 10%
Thành viên 10% 10% 14% 10% 10% 10% 14% 10% 10.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Đối Tác (SL 30M) 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14.5% 15.5% 15.5% 15.5%
Thành viên 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 15% 16% 16% 16%